Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe                                          


27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     
     

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)

3 stycznia 2020 r.

     
     
                                                             

11

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

                                                           

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

13

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

14

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

EPUAP

epuap

E-dziennik

vulcan

Logowanie

Liczba odwiedzających

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

© 2009-2023 by GPIUTMD

Strefa nauczycieli