E-dziennik

Jadłospis

Kontakt

Rada rodzciów

ZHP

Stowarzyszenie Pomocna dłoń

Samorząd szkolny

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do wykonywania tego zawodu, który szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość.

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),

tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

Szkoła kształci w tym zawodzie – kształcenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne odbywać się będą w szkole.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do:

produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych,

stosowania receptur cukierniczych,

organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,

współpracy w zespole,

komunikacji interpersonalnej,

prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

planowania i kalkulowania kosztów produkcji,

wykorzystywania nowoczesnych urządzeń,

przechowywania i utrwalania żywności.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:

w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,

w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,

w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,

może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno-estetyczny. To zawód wymagający ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania praktycznej wiedzy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, potrafiącego reagować na zmieniającą się rzeczywistość. “Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką”.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),

tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Szkoła kształci w tym zawodzie , gdzie kształcenie teoretyczne i zajęcia praktyczne odbywają się w szkole.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie KUCHARZ będzie przygotowany do:

sporządzania potraw i napojów,

przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,

obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia w sanatoriach i szpitalach,

planowania i sporządzania kart menu,

profesjonalnego dekorowania potraw i przygotowywania ich ekspozycji,

współpracy w zespole i nabycia doświadczenia w przygotowaniu bankietów, wesel
i różnych uroczystości.

KUCHARZ  znajdzie zatrudnienie w:

restauracji, kawiarni i innych lokalach gastronomicznych,

firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,

prowadzić własną działalność gastronomiczną.

 

Dyrekcja

Pracownicy Ośrodka

Ośrodek