E-dziennik

Jadłospis

Kontakt

Rada rodzciów

ZHP

Stowarzyszenie Pomocna dłoń

Samorząd szkolny

WWR

WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) to zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7, który ma celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch prezentuje opóźnienia, zaburzenia. WWR prowadzone jest jednocześnie przez wielu specjalistów, dzięki czemu skuteczność terapii jest bardzo wysoka. Wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną. WWR, czyli wczesne wspomaganie rozwoju, to kompleksowe, multidyscyplinarne działania mające wspomóc rozwój psychomotoryczny dziecka już na bardzo wczesnym etapie. Pomoc polega na interwencjach terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do tego, aby ułatwić dziecku z trudnościami osiąganie nowych umiejętności, są to m.in. psycholog, logopeda, pedagog, terapeuta SI

Inicjacja tego rodzaju interwencji musi być poprzedzona specjalistycznymi badaniami lekarskimi oraz oceną właściwych instytucji o potrzebie takiego kształcenia. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jak wskazuje sama nazwa, powinno zostać wdrożone najwcześniej jak to możliwe. Dlatego też kluczową rolę odgrywa tutaj obserwacja rodziców, którzy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwoju swojej pociechy powinni udać się po pomoc do specjalistów w tej dziedzinie. 

Wczesne wspomaganie rozwoju – wskazania do terapii

Wspomaganie rozwoju dziecka można uzyskać w konkretnych przypadkach – w sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną określone rodzaje zaburzeń, mogące rzutować na funkcjonowanie w przyszłości. 

Do niepełnosprawności oraz dysfunkcji uprawniających do uzyskania WWR zaliczane są: 

autyzm,

zespół Aspergera,

ADHD,

dysfunkcje mowy, wzroku oraz słuchu,

niepełnosprawność intelektualna,

nieprawidłowy rozwój psychoruchowy,

niepełnosprawność ruchowa,

niepełnosprawność sprzężona,

afazja.

Diagnozę oraz terapię WWR prowadzą terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi:

psycholog,

pedagog,

logopeda i neurologopeda,

fizjoterapeuta,

terapeuta integracji sensorycznej.

 

Dyrekcja

Pracownicy Ośrodka

Ośrodek