E-dziennik

Jadłospis

Kontakt

Rada rodzciów

ZHP

Stowarzyszenie Pomocna dłoń

Samorząd szkolny

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa działająca przy naszym Ośrodku to placówka  spełniająca potrzeby edukacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju upośledzeniami i zaburzeniami.

Zapewniamy  uczniom opiekę, rehabilitację, wychowanie i rewalidację. Kompleksowa działalność szkoły dostosowana jest do szczególnych potrzeb uczniów. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia, z uwzględnieniem jego stopnia niepełnosprawności oraz osobistych wymagań dzięki podziałowi na małe kilkuosobowe klasy. Kadra nauczycielska składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają szeroką wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi określone zaburzenia.

W szkole podstawowej  mogą się uczyć dzieci i młodzież, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza. Jesteśmy  placówką dla uczniów mających różnego rodzaju zaburzenia i stopnie upośledzenia, które uniemożliwiają im uczenie się w szkołach masowych. Oddziały są stworzone z myślą o różnego rodzaju zaburzeniach.

W naszej szkole  mogą się uczyć:

  • słabo słyszące,
  • słabo widzące,
  • osoby ze spektrum autyzmu,
  • osoby niepełnosprawne ruchowo z uwzględnieniem różnych stopni niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne intelektualnie z uwzględnieniem różnych stopni niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Możliwa jest również organizacja specjalnego nauczania indywidualnego prowadzonego w domu rodzinnym dziecka. To rozwiązanie może być najlepsze dla dzieci o pewnych niepełnosprawnościach.

Zapraszamy do naszego Ośrodka.

 

Dyrekcja

Pracownicy Ośrodka

Ośrodek